А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШВИЛИЋ

У грбовнику Корјенић – Неорић стоји да племићка породица Вилић потиче из Горњег Вакуфа у Босни. У околици Горњег Вакуфа налази се место звано Вилића Врело. Других података нема.
ВЛАДИМИРОВИЋ

Чланови ове великашке породице обнашали су високе службе на двору босанских владара. Владимировић Радослав је уз краља Стефана Остојића. Владимировић Јурко је на двору Твртка II. Владимировић Радивој судија је на двору краља Стефана Томаша. Владимировић Владоје потписује повеље краља Стефана Томашевића.
ВЛАСИЋ

У вези са грбом племићке породице Влашић А. Соловјев доноси белешку према којој би Влашићи и Немањићи били једно племе. ( А. Соловјев «Постанак илирске хералдике и породица Охмучевић» у Гласнику Скопског научног друштва, XII ( 1932), стр. 98).
ВЛАTKOВИЋ

Грб Влатковића, породице из западне Херцеговине је познат само на основу сфрагистичких извора. Сачувано је пет печата са оригиналних исправа и признаница породице. На свим печатима је исти грб. Пешачки штит, тарча, са три косе пруге. Над штитом је дубоку шлем са челенком у виду перјанице. Плашт се на крајевима претвара у украсну врежу. Како је реконструкција извршена са печата, о бојама грба се може само нагађати. Једино што се може са великом вероватноћом закључити је да је грб Влатковића био сходно хералдичким правилима сачињен од елемената обојених бојом (тамно) и металом (светло). Тако да је и ова реконструкција дата у неутралној светлој и тамној боји. (Родословне таблице и грбови српских династија и властеле)
 
ВОЈИНОВИЋ

У служби цара Душана Силног (1331 – 1355) следећих пет породица су заузимале најугледније положаје: Мрњавчевићи, Бранковићи, Хребљановићи, Балшићи у Зети и Војиновићи у једном делу Хума. Име породице потиче од Војина. Његови синови Војислав и Тома «су готово увиек стајали уз Стефана Немању» пише Мавро Орбини у својој књизи «Краљевство Словена». Томин син Никола назван по имену свога оца Алтомановић скупа са својим стрицем Војиславом, воде пљачкашки рат против Дубровника почевши од 1358. па надаље. Ноикола Алтомановић (Војиновић) кнез ужички, некада напрасит и силан, завршио је бедно свој живот, заробљен и осљепљен 1373. С њим изумире лоза Војиновића. Њихов грб, који доноси Орбини, је идентичан са грбом у овом грбовнику.ВОЈКОВИЋ

На повељи босанског бана Стефана II Котроманића из године 1322. међу босанским великашима налази се војвода Војко од Усоре. ( Гласник Земаљског музеја , XVIII ( 1906), стр. 403). После 1463. породица Војковића је пребегла у Шибеник.
ВРАНИЧИЋ

Грб племићке породице Враничић, налази се само у Фојничком грбовнику. Нема података у вези с овом племићком породицом.
ВУКОТИЋ

Кнез Вукац Вукотић налази се међу велможама на повељи краља Твртка II из године 1419. (Миклошић, Монумента сербица, 291 – 294).
ВУКОВИЋ

Племићка породица Вуковића потиче од Влатка Вуковића, сина Вука Косаче. Влатко Вуковић предводи босанске чете на Косову 1389. Његов брат Храна Вуковић, велики војвода босански, умро је 1432. Од Хране Вуковића потиче гласовити Сандаљ Хранић, велики војвода босански. Умро 1435. Брат Сандаља Хранића звао се Вукац Хранић (+ 1432). Син Вукца Хранића је гласовити Стефан Вукчић, херцег Св. Саве. По овом имену «херцег» названа је покрајина којом је он управљао «Хецеговина». Катарина Косача – Вукчић, кћи Стефана Вукчића, удала се за босанског краља Стефана Томаша. Она је посљедња босанска краљица.


А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


WWW.GRBOVNIK.IZ.RS  on  WWW.FREEHOSTIA.COM