А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш

АЛАУПОВИЋ

У Вукославићевом грбовнику из године 1700. (чува се код породице Борели у Београду) налази се попис неких племићких породица из Босне које су доживеле 1463, али су и надаље остале у Босни. Међу њима спомиње се породица Алауповића. Према томе Алауповићи су старо босанско племство. У повељама бана Стефана II Котроманића из године 1331. спомиње се челник Хлап из Усоре. Његов син Прибислав Члапоник се спомиње на повељи истог бана године 1345. (Гласник Земаљског музеја 1906. страница 437. ). Да ли су они чланови породице Алауповића ?


А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


WWW.GRBOVNIK.IZ.RS  on  WWW.FREEHOSTIA.COM