А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШУГРИНОВИЋ

Племићка породица Угриновића звала се другачије Синовчићи. У Пољицима је постојала угледна породица Синовчића, «господе угарске». Од те породице били су бирани у Пољичкој републици велики кнежеви и војводе (др. А. Соловјев « Приноси за илирску хералдику» у Гласнику Земаљксог музеја, Археологија, св. IX (1954.) стр. 127). У документима спомиње се кнез Угрин на повељи бана Матије Нинослава из године 1234. (Миклошић, Монумента сербица 32 – 34.).


А Б В Г Д Е Ж З И Ј К Л Љ М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш


WWW.GRBOVNIK.IZ.RS  on  WWW.FREEHOSTIA.COM